MVO-verklaring 

 

familiekampeerterrein “De Gele Anemoon”

1 januari 2023

Beleid en communicatie.

Familiekampeerterrein De Gele Anemoon verklaart in haar beleid en de uitvoering daarvan voorrang te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De vrijwilligers die betrokken zijn bij de exploitatie worden uitdrukkelijk gevraagd mee te werken. Zij worden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en worden gestimuleerd om eigen inbreng te leveren. Hetzelfde geldt voor onze gasten. De nieuwsbrief, zowel voor medewerkers als voor de gasten, verschijnt zo vaak als nodig is, met een vaste rubriek over duurzaamheid, Sociaal gedrag en natuurbeleving, dit zijn grondwaarden van het NIVON natuurvrienden Nederland (rood en groen). Duurzaamheid is de laatste decennia een belangrijk item. Wij starten dus niet op de nullijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een proces, geen eindresultaat. Doel is om zo zorgzaam mogelijk om te gaan met wat onze Aarde te bieden heeft teneinde onze kinderen en kindskinderen een goede toekomst te bieden.

Energiebesparing.

De Gele Anemoon heeft de laatste jaren al ingrijpende maatregelen genomen die geleid hebben tot een aanzienlijke energiebesparing. Alle gloeilampen en de TL verlichting is vervangen door LED. De verlichting in de douche/wasmachine/toilet/urinoir ruimte worden geschakeld door bewegingsmelders. De afzuiging van douche/toilet ruimte wordt gestuurd d.m.v. een hygrostaat. Buitenverlichting en verlichting parkeerterrein is LED geschakeld op een lichtcel. De koelkast voor de gasten is vervangen door een energie zuinig model. Aan onze gastvrouw/heer is gevraagd erop toe te zien dat er geen onnodige verlichting brandt. In 2014 en 2017 zijn t.b.v. de verwarming en het warm water heatpipes geplaatst en zijn er in januari 2019-2021 zesendertig zonnepanelen geplaatst. In januari is een hybride CV-ketel geplaatst met warmtepomp. Binnen het NIVON waren wij de eerste en weten een besparing van ± 60% op ons gas verbruik te realiseren.

Waterbesparing.

In het hele gebouw zijn waterbesparende maatregelen genomen (doorstroombegrenzers en nieuwe reservoirs voor de toiletten). Het kinderbadje wordt gevuld met bronwater uit de Keutenberg.

Afvalscheiding.

Op de parkeerplaats staan drie containers voor glas, papier en restafval.

Schoonmaak.

Zowel voor de eigen schoonmaak als door het ingehuurde schoonmaakbedrijf worden uitsluitend milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruikt. Er wordt geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen.

Groenonderhoud.

Jaarlijks komt de boomverzorger voor controle, onderhoud en snoeien van alle bomen op en rondom het terrein. Het streven is de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk te accentueren. Op het kampeerterrein wordt het gras bewust niet altijd kort gemaaid. Er is speciale aandacht voor zeldzame soorten planten die op ons terrein voorkomen (b.v. de gele anemoon). Het terrein wordt regelmatig gecontroleerd op scherpe voorwerpen. De speeltoestellen worden wekelijks gecontroleerd. Het ligt in de bedoeling om bij aanschaf van nieuwe speeltoestellen de voorkeur te geven aan natuurlijke elementen en duurzame materialen.

Voedsel en drank.

Bij de inkoop wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met fair&green, dus wat betreft productie, vervoer  en inhoud: milieuvriendelijke producten en zoveel mogelijk uit de regio of fairtrade producten.

Activiteiten.

Groen en rood zin de basiskleuren van het NIVON. De activiteiten die wij zelf ondernemen zijn dan ook gericht op samen dingen doen en genieten van de natuur in de omgeving. Er liggen voor de gasten wandel- fietstochten klaar bij de receptie. Een van onze vrijwilligers heeft een cursus gevolgd bij IVN en is gastvrouw van het Limburgs landschap zij gaat regelmatig met onze gasten wandelen en geeft dan uitleg over het Limburgs landschap. Er zijn in de omgeving div. winkels die uitsluitend producten verkopen uit de regio (Wijlre). Twee natuur ontdekkisten staan ter beschikking van onze gasten.

Management.

Onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden regelmatig gemonitord evenals het energieverbruik en de vorderingen op het gebied van het terugdringen van energie en watergebruik.

Het beleid wordt tenminste eenmaal in de drie maanden in de beheercommissie aan de orde gesteld. Op het niveau van het NIVON wordt met de andere accommodaties, in bestuur verband en adviseurs op het kantoor in Amsterdam regelmatig overleg gepleegd.